Çetin Ceviz 7'li Deneme Paket


Zamanı kullanma becerini geliştir
Muhakeme yap, mantık yürüt
Deney mantığını kavra
Bilimsel düşünme becerini geliştir
Grafik/Tablo yorumlamayı öğren
Güncel hayatla ilişkilendir
Dikkatini toparlamayı öğren